GDPR

VAŠE PRÁVA OHLEDNĚ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Oprava – Máte právo požadovat opravu svých neúplných nebo nepřesných osobních údajů, které používáme.

Odstranění – Máte právo požádat, abychom odstranili vaše osobní údaje, které používáme, za určitých podmínek.

Přístup a přenositelnost – S jistými výjimkami máte právo přistupovat ke svým osobním údajům, které používáme, a požádat jejich kopii. Máte právo požádat, abychom za určitých podmínek přesunuli osobní údaje, které o vás máme, vám nebo jinému správci údajů.

Nesouhlas – Pokud vaše osobní údaje používáme k účelu přímého marketingu, máte právo proti takovému zpracování kdykoli vznést námitky, a to i pro účely profilování v rozsahu souvisejícím s přímým marketingem.

Odvolání souhlasu – Používáme-li vaše osobní údaje s vaším výhradním souhlasem, můžete tento souhlas kdykoli odvolat.

Omezení – Máte právo požádat, abychom za určitých podmínek omezili používání vašich osobních údajů. Je-li zákonným důvodem pro naše používání vašich osobních údajů náš legitimní zájem, máte právo vznést námitky proti takovému používání vycházející s vaší situace.

Jiné –Máte právo vznést jiný typ požadavku, který se týká vašich osobních údajů. Váš požadavek bude přezkoumán a splněn v souladu s příslušnými zákony o ochraně soukromí.

* Společnost Nu Skin neprodává vaše osobní údaje. Společnost Nu Skin nesdílí vaše osobní údaje výměnou za zvýhodněné služby. Další informace naleznete v našem globálním Oznámení o ochraně osobních údajů.

S dalšími dotazy nebo připomínkami ohledně vašich osobních údajů kontaktujte DPOoffice@nuskin.com nebo privacy@nuskin.com.

Další kontaktní informace naleznete v našem globálním Oznámení o ochraně osobních údajů.