Obchodní podmínky

Tyto zkrácené Obchodní podmínky představují základní výtah ze Všeobecných Obchodních podmínek.

Objednávka

Ceny

 • Případné slevy z ceny zboží lze vzájemně kombinovat. Vytvoříme Vás na požádání balíček produktů dle vašeho přání.
 • K ceně objednávky bude připočteno poštovné ve výši určené v sekci Poštovné a platba

Odstoupení od kupní smlouvy

 • Od kupní smlouvy nelze odstoupit, jde-li o zboží, které bylo použito a nebo otevřeno kupujícím.
 • Nejedná-li se o výše uvedený případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti dnů od převzetí zboží.
 • Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít telefonní číslo: +420296330519, nebo e-mail: czechweb@nuskin.com. Naše telefonní linky jsou v provozu: v pondělí, ve středu, ve čtvrtek a v pátek od 9:00 do 17:00 V úterý od 9:30 do 17:00. Nebo nás kontaktujte na Facebooku, nebo info@todaypeoplecosmetic.cz, nebo 212 241 272. Je-li zboží vráceno v původním stavu, zavazuje se prodávající převzít zboží a vrátit kupní cenu.

Dodání

 • Dodací lhůta objednaného zboží je zpravidla 3 až 14 dnů od objednání. Doba dodání konkrétního produktu je zobrazena při vytváření objednávky.
 • Doba doručení expedované zásilky k zákazníkovi je pak závislá na zvoleném doručovateli.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
 • Pokud si kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodávajícím), může prodávající požadovat po kupujícím vzniklé náklady.

Reklamace

 • Záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
 • Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat (pouze u mechanických přístrojů).
 • Zákazník může uplatnit reklamaci díky výše zmíněným kontaktům.
 • Reklamace bude vyřízena do 30-ti dnů ode dne jejího uplatnění.
 • V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši.